Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Thor-Wiggo Skille
  Utdanning
  Knut Petter Torgersen foran nye Vest-Lofoten videregående skole.
 • Bodø kommune
  Politikk
  Arbeiderpartiet
  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød
 • Jørgen Bikset
  Hurtigbåt
  Helgeland
  Elsa Laula
  Elsa Laula Renberg
  Rødøy
  Rødøya
  Hurtigbåttur i Salten og Helgeland
 • Jørgen Bikset
  Hurtigbåt
  Helgeland
  Elsa Laula
  Elsa Laula Renberg
  Rødøy
  Rødøya
  Hurtigbåttur i Salten og Helgeland
 • Brødrene Aa
  Hurtigbåt
  Nordlandsekspressen, Elsa Laula Renberg
 • Brødrene Aa
  Hurtigbåt
  Nordlandsekspressen, Elsa Laula Renberg
 • Susanne Forsland
  Nordlandskonferansen
  tale
  innlegg
  scandic havet
  næring
  talestol
  Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Ap, Arbeiderpartiet
 • Trond-Erlend Willassen
  Kultur
  Kulturpris
  Nordland fylkes kulturpris
  Fylkesråd for kultur og miljø
  Prisvinnerne Venke Hoff og Gøran Moya flankert av fylkesordfører Sonja Steen og fylkesråd for kultur Aase Refsnes
 • Trond-Erlend Willassen
  Landbruk
  Kulturlandskapsprisen 2018
  Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes mottok i dag Kulturlandskapsprisen 2018. Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gårdens bygninger. De har med dette også skapt ny næringsvirksomhet på gården. De fikk prisen utdelt av assisterende fylkesmann Monica Iveland under fylkestinget i Bodø.
 • Trond-Erlend Willassen
  Landbruk
  Kulturlandskapsprisen 2018
  Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes mottok i dag Kulturlandskapsprisen 2018. Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gårdens bygninger. De har med dette også skapt ny næringsvirksomhet på gården. De fikk prisen utdelt av assisterende fylkesmann Monica Iveland under fylkestinget i Bodø.
 • Gøran Sofienlund
  Fortau
  Åpning av 660 meter nytt fortau langs fv. 885 Sandnes.
 • Gøran Sofienlund
  Fortau
  Åpning av 660 meter nytt fortau langs fv. 885 Sandnes.
 • Tomas Rolland
  Fortau
  Åpning av 660 meter nytt fortau langs fv. 885 Sandnes.
 • Trond-Erlend Willassen
  Fuck mobbing
  Elevbedrift
  Endreprenørskap
  Bodø videregående skole
  Fylkesråd Hild-Marit Olsen sammen Erik Hansen, Nicolai Moholt, Lasse Lien, Martin Mjelde og Martin Hansen fra FM-Brand UB (Runar Hauge var ikke til stede da bildet ble tatt)
 • Trond-Erlend Willassen
  Fuck mobbing
  Elevbedrift
  Endreprenørskap
  Bodø videregående skole
  Fylkesråd Hild-Marit Olsen sammen Erik Hansen, Nicolai Moholt, Lasse Lien, Martin Mjelde og Martin Hansen fra FM-Brand UB (Runar Hauge var ikke til stede da bildet ble tatt)
 • Sølvi Riise
  Samisk
  Sametingsrådene Silje Karine Muotka (NSR) og Henrik Olsen (NSR) og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV)
 • Trond-Erlend Willassen
  Politikk
  Fra venstre: gruppeleder Frp, Allan Ellingsen, fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Ap, fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø, KrF
 • Berit Stensland
  Politikk
  Fylkesrådet fylkesråd rådet
  Fylkesråd for samferdsel
  Samferdsel
  Kollektivtransport
  Buss Skolebuss Skoleskyss
  Samferdselsråd Svein Eggesvik i Bodø sentrum
 • Berit Stensland
  Samferdsel
  Kollektivtransport
  Buss Skolebuss Skoleskyss
  Politikk
  Fylkesrådet fylkesråd rådet
  Fylkesråd for samferdsel
  Samferdselsråd Svein Eggesvik i sentrum av Bodø
 • Berit Stensland
  Samferdsel
  Kollektivtransport
  Buss Skolebuss Skoleskyss
  Politikk
  Fylkesrådet fylkesråd rådet
  Fylkesråd for samferdsel
  Kari Vassbotn fra Trygg Trafikk og Svein Eggesvik fornøyd med at det blir krav om sikkerhetsbelter i alle nye bussanbud
 • Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge
  Maria Lyngstad Willassen
  Kultur
  Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge, f.v. Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring i Trom, Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark, Aase Refnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.
 • Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge
  Maria Lyngstad Willassen
  Kultur
  Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge, f.v. Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring i Trom, Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark, Aase Refnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.
 • Maria Lyngstad Willassen
  Stedsutvikling
  Nordland fylkeskommune gir 2,1 millioner kroner i stedsutviklingsmidler til Henningsvær Torg. F.v. Camilla Rostad, Vågan SV, ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst (H) og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).